Hóa chất cơ bản (HCCB) là nhóm sản phẩm quan trọng trong cơ cấu sản phẩm của ngành Công nghiệp hóa chất (CNHC). Hóa chất cơ bản được coi là nguyên liệu ban đầu để sản xuất ra nhiều sản phẩm hóa chất khác và được sử dụng trực tiếp trong một số ngành công nghiệp khác.

Ứng dụng hóa chất cơ bản:

Hóa chất cơ bản (HCCB) được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đóng vai trò quan trọng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhiều sản phẩm thiết yếu. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

Sản xuất hóa chất: HCCB là nguyên liệu đầu tiên cho sản xuất các hóa chất khác như: nhựa, cao su, sợi tổng hợp, phân bón, thuốc trừ sâu, dung môi, …
Công nghiệp: HCCB được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như: dệt may, da giày, điện tử, xây dựng, …
Nông nghiệp: HCCB đóng vai trò quan trọng trong sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, giúp tăng năng suất cây trồng và bảo vệ mùa màng.
Y tế: HCCB được sử dụng trong sản xuất thuốc men, dụng cụ y tế, …
Sinh hoạt: HCCB được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm gia dụng như: xà phòng, chất tẩy rửa, …

Sử dụng hóa chất cơ bản:

HCCB được sử dụng ở nhiều dạng khác nhau như: chất lỏng, khí, rắn. Tùy vào mục đích sử dụng mà HCCB được sử dụng theo các phương pháp khác nhau như:

Pha loãng: HCCB được pha loãng với nước hoặc dung môi khác trước khi sử dụng.
Trộn: HCCB được trộn với các nguyên liệu khác để tạo thành hỗn hợp.
Nhúng: Vật liệu được nhúng vào dung dịch HCCB để tạo lớp phủ.
Phun: HCCB được phun lên bề mặt vật liệu.

Đối tượng sử dụng Hóa chất cơ bản:

Doanh nghiệp sản xuất: Sử dụng HCCB làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.
Hộ gia đình: Sử dụng HCCB trong sinh hoạt như: xà phòng, chất tẩy rửa, …
Nông dân: Sử dụng HCCB trong nông nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, …
Các tổ chức khác: Sử dụng HCCB trong các lĩnh vực như: y tế, xử lý nước thải, …

Tầm quan trọng hóa chất cơ bản:

HCCB đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Nó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Một số khía cạnh quan trọng của HCCB bao gồm:

Động lực cho phát triển kinh tế: HCCB là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhiều sản phẩm thiết yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Nâng cao chất lượng cuộc sống: HCCB được sử dụng trong sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đa dạng hóa ngành công nghiệp: HCCB là nguyên liệu cho sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau, giúp đa dạng hóa ngành công nghiệp.
Tăng năng suất cây trồng: HCCB được sử dụng trong sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, giúp tăng năng suất cây trồng và bảo vệ mùa màng.

Danh sách Hóa chất cơ bản

1. Parafin Lỏng – LP70

2. Parafin Lỏng – LP150

3. Parafin Lỏng – LP250

4. Parafin Lỏng – LP350

5. Dầu gốc – 500N

6. Dầu gốc – 600N

7. Titan Dioxit – TiO2 ΚΑ100

8. Phụ gia tạo xốp – AC7000F

9. Phụ gia tạo xốp – AC3000F

10. Phụ gia tạo xốp – AC-6

11. Kẽm Oxit – ZnO 35%/99.7%

12. Kẽm Cacbonat – ZnCO3

13. Phụ gia chống oxi hóa – Santol D

14. Phụ gia chống oxi hóa – Santol BHT

15. Phụ gia chống oxi hóa – PL400

16. Phụ gia chống oxi hóa – PL401

21. Chất hỏa dẻo – DOP

22. Chất hóa dẻo – DINP

23. Axit Phtalic (PA)

24. Polyethylene glycol – PEG-4000

25. Sulphur Powder

26. Sulphur Flake

27. Chlorinated Paraffin 52%

Hóa chất cơ bản
Hóa chất cơ bản

Hiển thị kết quả duy nhất