Hóa chất công nghiệp là các chất hóa học được sản xuất và sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa trong các ngành công nghiệp khác nhau. Các loại hóa chất công nghiệp có thể được sử dụng để chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm, sản xuất hóa mỹ phẩm, làm sạch, xử lý nước, sản xuất nhựa, sản xuất năng lượng, và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sử dụng hóa chất công nghiệp, việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động là rất quan trọng.

Hiển thị kết quả duy nhất